Medarbejdertilfredshed i top: Lemvig Kommune hylder medarbejderes engagement

Foto: Lemvig Kommune.
dato

Lemvig Kommune har i udgangen af 2023 gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse og arbejdspladsvurdering (MTU og APV). Resultaterne viser tilfredse medarbejdere og et godt arbejdsmiljø.

Kommunens medarbejdere har historisk set været flittige til at svare på MTU og APV. Det er også tilfældet denne gang hvor hele 85% af medarbejderne har svaret på undersøgelsen. Svarprocenten er særlig vigtig for undersøgelsen og det videre arbejde, da en høj svarprocent giver det mest retvisende billede af medarbejdernes oplevelser. Trivslen og et godt arbejdsmiljø er vigtigt, og det kan kun udvikles i samspil mellem lederne og medarbejderne.

– Det er et flot resultat og vi er i direktionen meget glade og taknemmelige for medarbejdernes engagement i undersøgelsen. Den høje svarprocent giver os et godt grundlag at arbejde ud fra, siger kommunaldirektør Søren Søndergaard Kjær.

Flotte resultater og høj trivsel
I undersøgelsen angiver medarbejderen sin holdning til en række spørgsmål og emner på en skala fra 1-5. Resultaterne viser en gennemsnitlig tilfredshed på 4,3 ud af 5. Adspurgt til om medarbejderen føler sig motiveret og engageret samt hvorvidt man ønsker fortsat at være ansat om et år, svarer gennemsnittet 4,4 ud af 5.

Det harmonerer godt med, at de tre udsagn som medarbejderne vurderer mest positivt, handler om meningsfulde arbejdsopgaver, tilfredshed med graden af ansvar i jobbet og lederens prioritering af god trivsel på arbejdspladsen.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med konsulentvirksomheden Rambøll, som benchmarker Lemvig Kommunes resultater op mod 23 sammenlignelige kommuner. Her scorer Lemvig Kommune højest, på samtlige spørgsmål som indgår i benchmarkingen.

Godt nyt for kommunens borgere
Den høje trivsel blandt medarbejderne hos Lemvig Kommune er også godt nyt for borgere i kommunen. Det skyldes, at den høje trivsel unægteligt har en positiv effekt på kvaliteten af de velfærdsopgaver, som kommunens borgere nyder godt af. Kommunens vigtigste opgave er at servicere og være til stede for borgerne når der er behov for det.

Medarbejdere som trives og har et godt arbejdsmiljø, er altafgørende for, at borgere i kommunen modtager de bedst mulige ydelser og services. Når medarbejderne trives og føler sig engagerede, er de mere tilbøjelige til at yde deres bedste og levere service af høj kvalitet.

Den vigtige opfølgning
Det er selvfølgelig vigtigt at bemærke, at der er tale om gennemsnitscorer for hele organisation, og at der flere steder lokalt er nogle opmærksomhedspunkter, som kalder på opfølgning og handling, som jo netop er hele formålet med at lave undersøgelsen.

– Undersøgelsen i sig selv giver et godt overblik over medarbejdernes trivsel, men den gør os ikke til en mere velfungerende organisation. Det er den vigtige opfølgning, og arbejdet som kommer efter der kan rykke os og gøre os endnu bedre, siger kommunaldirektøren.

Netop opfølgningen er noget kommunen tager alvorligt, derfor har man blandt andet afholdt en lederworkshop for alle ledere og afdelingsledere, for at klæde dem på til opfølgningsarbejdet, som er næste skridt i processen.

Gode ambassadører
Som arbejdsgiver får man sjældent bedre ambassadører end sine medarbejdere, derfor er det utroligt positivt at 95% af medarbejderne svarer ja til at have et godt fysisk arbejdsmiljø mens der scores 4,1 ud af 5 til spørgsmålet om at anbefale kommunen som arbejdsplads.

– Tilfredse medarbejdere er de bedste ambassadører for Lemvig Kommune, og tilfredsheden afspejler ikke mindst at vi har nogle dygtige og kompetente ledere, som yder en stor og vigtig indsats ude på arbejdspladserne. På vegne af direktionen vil jeg gerne takke alle medarbejdere for at tage sig tid til at svare på både MTU og APV, siger kommunaldirektøren.

Kilde: Lemvig Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.