Lemvig-lægeklinik overtager lægepraksis i Thyborøn

Klinik for almen Medicin i Lemvig Sundhedshus drives af Region Midtjylland for at sikre borgerne lægehjælp. Når klinikken efter sommer overtager driften af lægehuset i Thyborøn vil patienterne kunne få konsultationer på begge adresser. (Foto: Region Midtjylland)
dato

Borgerne i Thyborøn er sikret lægehjælp fra Lemvig, når Alles Lægehus Thyborøn ophører 1. september.

Regionens Klinik for almen Medicin i Lemvig skal fra 1. september i år drive lægeklinikken i Thyborøn, som Jens Thygesen har drevet med Alles Lægehus som partner.

Klinik for almen Medicin i Lemvig vil tilbyde lægekonsultationer i lægehuset i Thyborøn og som hidtil i Sundhedshuset i Lemvig.

Klinikken i Lemvig drives af Region Midtjylland, det netop har sikret, at klinikken kan fortsætte til og med 1. september 2030.

- På borgernes vegne er jeg meget glad. Jeg har helt fra min tid i kommunalbestyrelsen i Lemvig ønsket at regionsklinikken i Lemvig kunne udvide og drive Thyborøn Lægehus og andre lægehuse, hvor regionen har svært ved at skaffe læger, siger Susanne Buch, formand for Nære Sundhedstilbud i regionen.

- Det er meget glædeligt, at vores borgere forsat kan tilbydes lokal lægehjælp i Thyborøn. Det er tryghedsskabende, at regionen dækker ind i de tilfælde hvor der ikke kan skaffes praktiserende læger, således at vi kan opretholde gode lokale sundhedstilbud, siger Erik Flyvholm, Borgmester i Lemvig Kommune.

Lemvig-klinik er sikret til 2030
I Klinik for almen Medicin glæder fremtidsudsigterne Ledende Overlæge Lotte Jakobsen.

- Vi glæder os til at drive og udvikle lægetilbuddet i Thyborøn. Vi har stort fokus på at udvikle vores tilbud. Konkret er vi i gang med at undersøge, hvordan patienter med for højt blodtryk og lange sygemeldinger kan hjælpes hurtigere og bedre end i dag, siger Lotte Jakobsen.

Udviklingsarbejdet i Klinik for almen Medicin sker i tæt samarbejde med Lemvig Kommune, Regionshospitalet Gødstrup og egnens øvrige praktiserende læger.

Klinik for almen Medicin i Lemvig får med driften af lægehuset i Thyborøn 2.285 flere patienter og plads til en ekstra fuldtidslæge.

Regionen oprettede i 2019 klinikken i Lemvig for at sikre lokale læger til borgerne.

Da klinikken åbnede, var 3.536 borgere tilmeldt. Siden er lægehuset udvidet og har nu 6269 tilmeldte borgere, heraf 404 fra Thyborøn- og Harboøre området.

Klinikken har seks læger, hvoraf flere arbejder på deltid, og drives af regionen til og med foreløbig 1. september 2030.

Fakta

  • Alles Lægehus Thyborøn ophører 1. september, har ejerlæge Jens Thygesen meddelt regionen.
  • Klinik for almen Medicin i Lemvig overtager driften af klinikken i Thyborøn, der er lægehus for 2.285 tilmeldte borgere. Alle berørte borgere får direkte besked fra regionen om deres fremtidige lægetilbud.
  • Klinik for almen Medicin i Lemvig vil tilbyde konsultationer i klinikkens nuværende lokaler i Thyborøn samt i den eksisterende klinik i Lemvig Sundhedshus.
  • Klinik for almen Medicin i Lemvig er per maj 2024 lægehus for 6269 borgere, heraf 404 fra Thyborøn- Harboøre området.
Kilde: Region Midtjylland
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.